DOZIVLJAJ NIKOLETINE BURSACA FILM

Mora da je i Nikoletina anarhista od struka nadolje. Pitala je Nikoletinu gde mu je kapa, a onda podelila svojim unucima po zedlicu pure. Zbog toga je bio kivan i na Talijana i na svoju mater. Nikoletina je rano morao da odraste, a majka mu je u tome pomagala koliko je mogla. Janko ga opomene, ali se Nikoletina nije dao smesti. Tako zna da idu u dobrom smeru.

Seli su pod prvo stablo gde je gorela vatra i gde se kuvala pura u loncu. Iz njega se dimilo i videlo se da pada preko njihovih glava. Jedan odgovori potvrdno, vidio je na Nikoletini da su pogodili plan bitke. Dok su se tako zabavljali, iznad njih se pojavi avion. Odnekud je stigla neka starica i ljutito odmerila Nikoletinu. Ljudi u okolnim selima prepoznavali koja pucnjava mitraljeza je od njihovih ljudi, a koja od neprijatelja. Mater ga upita ko je onda njih stvorio kad nema Boga, a Nikoletina nije ni na to mogao da odgovori. Okrenu se i vide da je to Nikoletina majka.

Doživljaji Nikoletine Bursaća

Nikoletina, kao i ostali partizani, muslimane su smatrali Turcima, a Turke neprijateljima. Zato ne da da ga se mota oko malog prsta niti igra s njegovom sudbinom.

Nikoletini je sve to bilo mnogo sumnjivo. Tako je i bilo. Da su takvi, ne bi nikada ni krenuli u rat. Ali Nikoletini to ipak nije bilo posve pravo.

  WATCH TATARIN ONLINE FREE

Evo, i njegova porodica se uzda u njega i njegovu sposobnost da bude dobar vojnik. Ali Jovica nije htio da ide s Nikoletinom. Jedan odgovori dozivljaaj, vidio je na Nikoletini da su pogodili plan bitke. Nikoletina je zahtevao to svoje mesto, pored rodbine. Jovica nije mogao da veruje. Jovica bi ga jedva savladao da nekamo ne ode i ne vrati se.

Mora da je i Nikoletina anarhista od struka nadolje. Mater se pitala kako nema?

On i Jovica upali su u klopku, pa ih je neprijatelj i uhvatio. Bili su oni ozbiljna dozicljaj partizanskoj vojsci. Onda je videla Nikoletinu.

U zoru se pronela vest da su oficiri napustili jedinicu i pobegli. Boji se visine, vode i klimava mosta. Zajedno s ostalim bolesnima, zaklao je poslednjeg konja i pojeo ga.

Dozivljaji Nikoletine Bursaca

Ljudi u okolnim selima prepoznavali koja pucnjava mitraljeza je od njihovih ljudi, a koja od neprijatelja. Bilo je hladno jesensko jutro, a Nikoletinina nikolegine se stisnula uz sina, sva sitna i nejaka pred njim. Saznali su da im je jedinica u Travniku. I tada je ova majka iskazivala svoju hrabrost. Pitala je Nikoletinu gde mu je kapa, a onda podelila svojim unucima po zedlicu pure. Tek su se nakon par dana, u napadu na Stari Majdan, sreli Nikoletina i Jovica. Nikoletina je taman postao komandir i odmarao je pod jednim stablom, kada su mu pristupila trojica nioletine seljaka.

  24KUPI WATCH IN BANGALORE

Iz njega se dimilo i videlo se da pada preko njihovih glava.

Dozivljaji nikoletine bursaca

Pitao ju je kako se zove, a ona je odmah odgovorila da joj nkioletine ime Erna. Inkoletine zna da idu u dobrom smeru. Videla je ona kako on brine za nju i kada je mislio da ona to ne vidi. Zanimljivo je da su Nikolu kao dete zvali Nikolica, a kada je odrastao, postao je Nikoletina.

Nikoletina je uvek pazio da drugarici bude toplo i da bude sigurna. Nikoletina to nije prihvatao. Majka mu je rano ostala udovica i sama se starala o Nikolici i njegovoj maloj sestrici.

Na kraju su odsekli izbjeglice iz sela na dio planine bez puta i vode. Sve je bilo tiho i mirno. Rekao je da su time samo uznemirili burrsaca. Komesar mu je rekao da taj pesnik vredi ko pet bataljuna.